Organizator:

Pakiety sponsorskie

11.05.2020 10:34:41

Podziel się

Pakiety sponsorskie*

Nazwa pakietu/rodzaj świadczeń

PAKIET SILVER

PAKIET GOLD

 

PAKIET PALTINIUM

 

Ekspozycja firmy na stoisku 3m3 m2*

 

*Zabudowa zgodna z pakietem załącznik 1

 -

-

X

Prezentacja merytoryczna w czasie konferencji (czas ok. 30 minut)

 -

X

X

Materiały sponsora umieszczone w torbach dla uczestników

X

X

X

Przekazanie biletów 5 biletów VIP

-

-

X

Przekazanie 3 biletów GOLD

-

X

X

Przekazanie 2 biletów SILVER

X

X

X

Podziękowania
w czasie trwania konferencji

X

X

X

Materiał VIDEO ma- 1,5 minuty promujący nowości na sezon 2021

-

-

X

Ekspozycja logo sponsora/partnera
w materiałach reklamowych dystrybuowanych przed konferencją oraz w czasie trwania wydarzenia***

X

X

X

 

*** Ekspozycja logo sponsora/partnera w materiałach reklamowych przed konferencją oraz w czasie wydania obejmuje następujące świadczenia wynikające z poszczególnych pakietów

Nazwa sponsora/partnera  lub nazwa pakietu

PAKIET SILVER

PAKIET GOLD

PAKIET PALTINIUM

 

Reklama o formacie A4 w dwóch wydaniach Lidera Biznesu (numer 6 i 7)

-

-

X

Artykuł merytoryczny
o formacie A4
w jednym wydaniu Lidera Biznesu (numer 6 lub 7 do wyboru)

 -

X

X

Artykuł merytoryczny
na stronie www

X

X

X

Logo na www

X

X

X

Baner na www

X

X

X

Logo w 3 mailingach

-

-

X

Logo w 2 mailingach

-

X

X

Logo w mailingu

X

-

-

Logo w planszy zapowiadającej wydarzenie na ekranie LED na terenie MTP

-

-

X

Logo na ulotkach promujących wydarzenie

X

X

X

Logo na zaproszeniach online

-

-

-

Informacja o partnerze/sponsorze  zamieszona
w informacjach pasowych rozsyłanych do mediów branżowych

-

X

X

Logo na identyfikatorach dla uczestników

-

X

X

Logo na opaskach dla gości Gold + VIP

-

X

X

Logo na torbach płóciennych
z materiałami rozdawanymi uczestnikom

X

X

X

Logo na reklamach zamieszczanych
w prasie branżowej

X

X

X

Plansza z logotypami emitowana w czasie przerwy kawowej na salin konferencyjnej

X

X

X

5 flag przed wejściem do pawilonu

-

-

X

3 flagi przed wejściem do pawilonu

 -

X

-

Baner z logotypami przed wejściem do pawilonu

X

X

X

Możliwość ustawienia dodatkowych konstrukcji reklamowych wyprodukowanych przez partnera/sponsora

po ustaleniach
z organizatorami 

 -

X

X